English Vietnamese

Nghiên cứu & Phát triển

Với nhiệm vụ trọng tâm là tập hợp và khai thác hiệu quả các nguồn tri thức tiên tiến trong và ngoài công ty, trong và ngoài nước, để nghiên cứu, thiết kế và tiếp nhận chuyển giao khoa học – công nghệ, xây dựng quy trình sản suất và hướng dẫn đào tạo sản xuất hàng loạt, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ cộng đồng. Giá trị gia tăng từ sản phẩm của MCG R&D nằm ở chất lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tiết kiệm năng lượng cho xã hội, và giảm chi phí sản xuất cho bản thân doanh nghiệp.

Để thực hiện chức năng này, MCG R&D được tổ chức với bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt với chỉ đạo chuyên môn là các cán bộ khoa học có trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác nghiên cứu khoa học thực nghiệm tại các Viện nghiên cứu và Trường đại học chuyên ngành.

Chú trọng đến R&D, MCG Việt Nam đã tạo dựng được giá trị cốt lõi nhất là sự kết nối hợp tác của đội ngũ chuyên gia từ nhiều ngành nghiên cứu khác nhau nhằm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chiếu sáng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nguồn sáng LED với những ưu thế của mình đang dần thay thế các sản phẩm truyền thống trong ngành chiếu sáng, đáp ứng được các yêu cầu của chiếu sáng thông minh theo xu hướng phát triển hướng đến chiếu sáng tiện nghi, tiết kiệm năng lượng và chiếu sáng sáng vì hạnh phúc con người. Cho nên, để nghiên cứu nguồn sáng chất lượng cao đồng thời làm chủ công nghệ chiếu sáng LED đòi hỏi phải kết hợp của nhiều ngành khoa học khác nhau từ sinh học đến khoa học vật liệu, vật lý chiếu sáng, đến điều khiển, tự động hóa. Đây là những khó khăn thách thức mà bất kỳ doanh nghiệp chiếu sáng nào cũng phải đối mặt.

Bên cạnh đó, MCG Việt Nam cũng đang từng bước thay đổi hàng loạt hệ thống dây chuyền hiện đại, hệ thống kiểm soát chất lượng bài bản, hệ thống quản trị hiện đại cùng với mô hình kinh doanh phù hợp với thời kỳ kinh tế số hóa.

MCG R&D


Đối tác